El guió és una professió de futur | | Escola de guió i creació audiovisual
  • Noticies

El guió és una professió de futur | Informe PwC

El guió és una professió de futur. No ho diem nosaltres (que també) sinó que ho certifica ‘l’Informe sobre les oportunitats dels continguts audiovisuals’ elaborat per la consultoria PwC (PricewaterhouseCoopers), després d’analitzar la indústria audiovisuals dels darrers anys.

El guió és un ofici demandat perquè la producció de sèries és una tendència a l’alça. El nombre de ficcions televisives s’ha multiplicat els darrers anys, i es preveu que segueixi aquesta dinàmica gràcies a les inversions del sector públic i privat.

Pel que fa a les oportunitats narratives que aquest context presenta, destaquen l’augment de les sèries documentals, les adaptacions literàries, els guions originals i l’impuls pel true crime.

El Regne Unit és el capdavanter a Europa, com a major productor de sèries, tant en títols, com en hores, com en capítols.

L’anàlisi de PwC conclou que el sector audiovisual necessita una formació especialitzada i més presencia de la dona a la indústria audiovisual.

Si parlem de xifres pel que fa a l’ocupació professional, les sèries generen a Espanya més de 19.000 llocs de treball.

L’informe, elaborat per a la PATE (Productores audiovisuales) i presentat al darrer Festival Iberseries Platino Industria, és una radiografia de la producció audiovisual de la industria espanyola i analitza el seu impacte econòmic, així com els hàbits de consum i les tendències que es presenten per al sector audiovisual.

 

El guió és una professió de futur | Informe PwC