Mentoring Curtmetratges
Mentoring Curtmetratges
Dates: Tu decideixes!
Horari flexible
Mínim: 3 setmanes
Matrícula oberta
Preu: 280 euros
Inscriure'm
Mentoring Curtmetratges
Descripció

El programa de mentoring de Curtmetratges està dissenyat fer oferir un acompanyament professional en el procés d’escriptura de projectes de curts de ficció i documental.

A qui va adreçat

El servei de mentoring de Curtmetratges està adreçat a qualsevol guionista que tingui un projecte de curtmetratge i vulgui comptar amb un assessorament professional en desenvolupament o en la reescriptura del projecte.

Metodologia
El programa de mentoring consta d’una fase en la que s’avaluarà el punt en el que es troba el projecte, el gènere al que pertany, i la dinàmica de treball que requerirà, per tal de trobar a l’analista que millor pugui encaixar amb el tipus de projecte.

El programa de mentoring de Curtmetratges consta de 3 trobades d’una hora de durada cadascuna, que podrà ser prorrogable. Uns dies abans de cada trobada, el/la guionista haurà d’enviar el material a la persona que dirigeix la mentoria, per poder analitzar els avenços de la història.

Les dates seran consensuades entre el/la guionista, i la persona que dur a terme el mentoring, segons la disponibilitat, i el nombre de sessions que desitgi fer al mes. La dinàmica serà flexible, per adaptar-se a les necessitats creatives del projecte.

Les sessions es duran a terme de manera virtual a través de la plataforma Whereby de Showrunners, mentre es mantengui el context marcat per la Covid.
Mentoring projectes
Mentoring Animació
Mentoring Curtmetratges
Mentoring Curtmetratges
Mentoring Curtmetratges